صفحه اصلی | سفارش طرح | فروشگاه | پروژه ها | ایده ها | ماشین آلات | درباره ما | تماس با ما

به این صفحه امتیاز دهید:

 

 

صفحه اصلی ایده ها و فرصت های سرمایه گذاری راهنمای احداث مزرعه پرورش آهو، جبیر، گوزن، کل، شوکا، مرال و قوچ وحشی

 

راهنمای احداث مزرعه پرورش آهو، جبیر، گوزن، کل، شوکا، مرال و قوچ وحشی

 

این دستورالعمل برای تاسیس و بهره برداری مراکز تکثیر و پرورش پستانداران وحشی ، کل و بز ( پازن ) carpa aeggagrus و قوچ و میش ( گوسفند وحشی)  ( ovis ammon) گوزن زرد ( cervus dama ) شوکا ( capreolus capreolus) و مرال ( cervus elaphus ) کاربرد دارد.

 

 

ماده 2- مسولیت اجرا:

تمام اشخاص حقیقی و حقوقی که مبادرت به تکثیر و پرورش پستانداران وحشی می نمایند ، ملزم به رعایت مفاد این دتورالعمل می باشند .

ماده 3- مرکز تکثیر و پرورش پستانداران وحشی باید حریم بهداشتی سایر اماکن دامی و صنایع وابسته به دام ، واحدهای صنعتی و مراکز خدماتی، سکونتگاه ها، جاده ، راه آهن ، فرودگاه برابر ضوابط و مقررات جاری را رعایت نمایند .

ماده 4- حداقل ظرفیت مرکز تکثیر و پرورش پستانداران وحشی ، 20 راس ماده مولد و حداکثر ظزفیت با توجه به درخواست و طرح و نقشه ارائه شده از سوی متقاضی و متناسب با پتانسیل استان و منطقه و بر اساس ضوابط مندرج در این دستورالعمل محاسبه و تعیین می شود .

تبصره : رعایت ترکیب جنسی ( نسبت جنسی ) در حال حاضر برابر جدول شماره (1) الزامی است .

 

جدول 1 : ترکیب جنسی ( نسبت جنسی )

پستانداران وحشی

تعداد دام نر ( راس )

تعداد دام ماده ( راس )

کل و بز ( پازن ) و قوچ و میش

2

6

گوزن زرد

1

2

شوکا

1

1

مرال ( گوزن قرمز )

1

2

 

ماده 5- حداقل زمین مورد نیاز برای استقرار تاسیسات ( به شرح جدول شماره 2 ) و توام با محوطه ( گردشگاه ) ، یک هزار متر مربع به ازای هر راس مولد ماده محاسبه و تعیین می شود .

دستور العمل اجرایی اجرایی مراکز تکثیر و پرورش پستانداران وحشی

 

جدول 2 : حداقل مساحت مورد نیاز مرکز تکثیر و پرورش پستانداران وحشی به ازا هر راس ظرفیت پروانه ( بر حسب متر مربع )

تاسیسات

سایبان ( مسقف )

غیر مسقف ( محصور )

پناهگاه / جایگاه به ازای هر راس ( نر و ماده )

6

-

قرنطینه

5/0

2

اتاق معاینه

1

-

انبار نگهداری ( علوفه و کنستانتره )

5/2

-

زایشگاه

2

-

 

 

تبصره : در مرکز تکثیر و پرورش پستانداران وحشی علاوه بر تاسیسات مندرج در جدول شماره (2) ، 60 متر مربع برای تاسیسات جانبی از قبیل : انبار لوازم ، ساختمان اداری ، محل استراحت کارگران در نظر گرفته می شود .

ماده 6- محوطه ( گردشگاه ) باید توجه به رفتارشناسی ، نیاز های بوم شناسی و زیستگاه طبیعی دام ، بازسازی و دارای امکانات و شرایط زیر می باشد :

1-شرایط احداث سایبان و پناهگاه برای استراحت دام در تابستان و زمستان .

1-1 – کف باید از مصالح مناسب و قابل شستشو و ضد عفونی پوشش داده شود ( بهترین مصالح بستر سیمان با استفاده از ماسه دانه درشت در بافت ان می باشد )

1-2 – سقف شیب دار و از مصالح مقاوم در مقابل گرما ، سرما، رطوبت و باد باشد .

1-3 - با نصب دیوار ( یا حفظ مناسب ) قابل شستشو و ضد عفونی ( شعله دادن ) از سایر تاسیسات بطور فیزیکی جداسازی شود .

1-4 - بر خلاف جهت وزش باد غالب و طوفان های موسمی احداث شده باشد .

1-5 – از تهویه مناسب و نور طبیعی مطلوب ( متناسب با طبیعت دام ) برخوردار باشد .

2-احداث ابشخور به صورت نهر ارام ف چشمه یا حوضچه با ظاهری طبیعی

3-تعبیه اخور با بستر سیمانی برای علوفه و خوراک و نصب سایه بان بر روی ان ( برای جلوگیری از ایجاد رقابت غذایی ، باید نقاط مختلفی برای تغذیه تعبیه شود .)

4-استفاده از حفاظ با ویژگی های زیر در اطراف محوطه گردشگاه به منظور جلوگیری از فرار دام و یاورود سایر حیوانات وحشی/ ولگرد به داخل محوطه :

1-4 - حفاظ اطراف باید مستحکم باشد و بطور مداوم کنترل شوند .

2-4- در صورت استفاده از نرده ، فاصله بین نرده ها باید به اندازه ای باشد که سر دام از بین آن عبور نکند و از طرفی پوشاندن نرده ها توسط توری دارای چشمه های ریز منجر به افزایش ایمنی می شود

3-4 - ارتفاع حفاظ حداقل 2 متر باشد تا امکان فرار و آسیب رسیدن به حیوان نباشد .

4-4- روی حفاظ اصلی با زاویه 45 درجه ، حفاظ فرعی به اندازه 50 سانتی متر به سمت داخل محوطه نگهداری بر روی ان نصب می گردد

5-4 استفاده از سیم خاردار و سیم الکتریکی در ساخت حصار به دلیل احتمال آسیب وادارنمودن به حیوان ممنوع می باشد مگر در مواردی که هدف جلوگیری از ورود حیوانات شکارچی به داخل حصار باشد که به این منظور سیم خاردار و یا سیم الکتریکی بیرون حصار ، نصب می شود .

5-اختصاص حداقل 20 درصد از محوطه ( گردشگاه ) به فضای سبز متناسب با زیستگاه طبیعی دام

6- ساخت صخره مصنوعی ترجیحا در دوقسمت محل نگهداری کل و بز و قوچ و میش

7-محل قراردادن علوفه مورد نیاز برای گوسپندان وحشی ( زمین چرا ) واستفاده از نرده هایی با ارتفاع حداکثر 2 متر برای قراردادن علوفه مورد نیاز پازن و گوزن ( سرشاخه خوار ) در زیر سایبان

8-کاشت تعدادی گیاه و درختان محل زیست این حیوانات ( نظیر پسته وحشی ف بادام کوهی ، نارون وحشی ، بلوط ، انجیل ف گز ، ارغوان ، شمشاد و... متناسب با گونه مورد نظر )

ماده 7- امکان دسترسی مرکز تکثیر و پرورش پستانداران وحشی به منابع آبی کافی و مناسب فراهم باشد .

 

1-آب مصرفی برای اشامیدن انسان ،دام و همچنین آب مورد استفاده در سرویس های بهداشتی ، باید بهداشتی و سالم باشد .

2- اب های سطحی و زیر زمینی ( نظیر رودخانه ها ، قنات ) فقط برای پرکردن دریاچه ، استخر ، آبنما و همچنین آبیاری فضای سبز ، شستشوی جایگاه های نگهداری دام استفاده خواهد شد .

تبصره : متقاضی می بایست مجوزهای لازم را برای استفاده از آب چاه ، رودخانه و .. از دسگاه های ذیربط اخذ نماید .

ماده 8 – کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی احداث و بهره برداری مرکز تکثیر و پرورش پستانداران وحشی ، جهت تامین علوفه ، باید به یکی از روش های زیر عمل نمایند :

1-مالکیت زمین زراعی به میزان حداقل دو هکتار زمین کشت دیم و یا یک هکتار زمین کشت آبی به ازای 20 راس دام مولد

2-قرارداد رسمی ( محضری ) اجازه زمین کشت علوفه ، حداقل به مدت 5 سال بر اساس ظرفیت های مورد اشاره در بند (1) که باید به تایید سازمان جهاد کشاورزی استان برسد

3-انعقاد قرارداد رسمی تامین علوفه از منابع استانی ، حداقل به میزان 70 درصد علوفه مورد نیاز ، از طریق تولید کنندگان علوفه استان که باید به تایید سازمان جهاد کشاورزی استان برسد .

ماده 9- وزارت جهاد کشاورزی تعهدی در رابطه با واگذاری زمین از منابع ملی به متقاضیان تکثیر و پرورش پستانداران وحشی ندارد

 ماده 10- این دستورالعمل از زمان ابلاغ لازم الاجرا می باشد و عطف به ماسبق نمی شود

ماده 11- وزارت جهاد کشاورزی تعهدی در رابطه با واگذاری زمین از منابع ملی به متقاضیان تکثیر و پرورش آهو ندارد

 

 

 دستورالعمل اجرایی مراکز تکثیر و پرورش آهو و جبیر

تبصره 1: با احتساب 3 درصد دوقلوزایی سایر ترکیب گله جدول فوق بدین شرح می باشد : تعداد آهوی ماده یک ساله ( 10 راس) – تعداد آهوی نر یک ساله ( 10 راس ) – تعداد آهوی دوساله ( ماده جایگزین ) (3 راس ) – تعداد آهوی دو ساله ( نرجایگزین ) ( 1 راس ) .

تبصره 2 : در مرکز تکثیر و پرورش آهو و جبیر علاوه بر تاسیسات اصلی ، حداکثر 60 متر مربع برای محل استراحت کارگان و سایر تاسیسات جانبی از قبیل : انبار لوازم ، ساختمان اداری و ... در نظر گرفته می شود .

ماده 6 – محوطه نگهداری ( گردشگاه ) باید با توجه به رفتار شناسی ، نیازهای بوم شناسی و زیستگاه طبیعی حیوان ، بازسازی و دارای امکانات و شرایط زیر می باشد :

الف – احداث آبشخور به صورت نهر ، چشمه یا حوضچه با ظاهری طبیعی

ب- احداث جایگاه یا بهاربند با استفاده از مصالح طبیعی متناسب با زیستگاه طبیعی حیوان

ج- تعبیه آخور با بستر سیمانی برای علوفه و خوراک  و نصب سایبان بر روی آن ( برای جلوگیری از ایجاد رقابت غذایی ) لازم است نقاط مختلفی برای تغذیه تعبیه شود .

د- امکانات لازم جهت جمع آوری فاضلاب و کود جایگاه ها و در نظر گرفتن محل مناسب جهت دپوی کود

ه- استفاده از حفاظ با ویزگی های زیر در اطراف محوطه گردشگاه به منظور جلوگیری از فرار حیوان و یا ورود سایر حیوانات وحشی / ولگرد به داخل محوطه :

1-ه- حفاظ اطراف باید مستحکم باشد و بطور مداوم کنترل شوند .

2-ه- درصورت استفاده از نرده فاصله بین نرده ها باید به اندازه ای باشد که سر حیوان از بین آن عبور نکند و از طرفی پوشاندن نرده ها توسط توری دارای چشمه های  ریزمنجر به افزایش ایمنی می شود .

3-ه- ارتفاع حفاظ حداقل 2 متر باشد تا امکان فرار و آسیب رسیدن به حیوان نباشد .

4-ه- روی حفاظ اصلی با زاویه 45 درجه ، حفاظ فرعی به اندازه 50 سانتی متر به سمت داخل محوطه نگهداری بر روی ان نصب می گردد

5-ه- استفاده از سیم خاردار و سیم الکتریکی در ساخت حصار به دلیل احتمال آسیب وادارنمودن به حیوان ممنوع می باشد مگر در مواردی که هدف جلوگیری از ورود حیوانات شکارچی به داخل حصار باشد که به این منظور سیم خاردار و یا سیم الکتریکی بیرون حصار ، نصب می شود .

 

 

 

 

 

 

 


تهیه و تنظیم :

 شبکه تخصصی خدمات مشاوره الکترونیک ایطرح / درج مطالب تنها با ذکر منبع مجاز می باشد.

 

 

 

 

 
سفارش طرح | تماس با ایطرح | اخبار و تازه‌ها
Etarh همه حقوق براي ایطرح و شرکت پارس رابین خاوران محفوظ است ©